ValdresBil AS
Sentralbord 61 35 86 00

Service

bobilenes servicekjede2.png

Valdresbil AS er nå medlem av Bobilens servicekjede som er landsdekkende og har sitt utspring hos RSA i Drammen.

Over 90% av alle bobiler er Fiater og vi har dermed daglig levering av Fiat-deler.

Vi driver også skadeavdeling som tar seg av bobil og campingvogn på Spikarmoen.

Vi vil ha en servicebil som tar oppgaver på vogner som står fast i distriktet, det være seg service, gasstest eller fukt -testing.

Ring 61 35 86 00 for bestilling.