ValdresBil AS
Telefon 61 35 86 00
E-post post.valdresbil@bos.no

Historie

ValdresBil AS ble stiftet 1. januar 2000 av 3 selvstendige merkeforhandlere.
Et samarbeid mellom 3 naboer, alle fra før veletablerte selskaper, Bilsenteret Valdres AS,
Fagernes Automobilforretning AS og Valdres Karosseri AS går sammen og etablerer ValdresBil AS.

I tilegg blir eiendomsselskapet ValdresBil Eiendom AS stiftet.
Anlegget ligger på Spikarmoen ved Fagernes.
Totalt bebygget areal er ca 4600 m3 fordelt på 2100 m2 utstillingslokale og 2500 m2 verksteder.

I dag representerer ValdresBil AS følgende merker:
Salg av nybil: Mitsubishi og Peugeot og Mercedes-Benz varebil og minibuss.
                      Adria, Kabe og Sun Living bo-biler og vogner.

Autorisert verksted personbil: Mercedes-Benz, Peugeot og Mitsubishi.
Autorisert verksted for nyttekjøretøy: Mercedes-Benz, MAN, Lastebil og BUSS.

Totalt har ValdresBil A/S 28 ansatte.

Verneombud er Håvard Volden.
Serviceleder er Erland Myrheim.
Økonimileder er Jostein Hornet
Daglig leder er Torstein Døvre