ValdresBil AS
Telefon 61 35 86 00

Ledige stillinger

Valdresbil trenger flere mekanikere med fagbrev.

Både på personbilverkstedet og på lastebilverkstedet.

Ta kontakt med Torstein Døvre på 91194555

td@valdresbil.no