ValdresBil AS
Telefon 61 35 86 00

Ledige stillinger

Valdresbil har tre ledige stillinger for tiden.

1. Bilskadereperatør med fagbrev.

2. Bilmekaniker med fagbrev. Arbeidet vil vere spesialisert mot bo-bil.

3. EU kontrollør for tunge kjøretøy, det kreves førerkort og fagbrev samt gode norsk-kunskaper.

Ta kontakt med Torstein Døvre på 91194555

td@valdresbil.no